JEFF INC


Stefan Starby: sång & bas
Per Hellqvist: gitarr
Jörgen Carlswärd: gitarr
Stefan "Loket" Nilsson:trummor


mail to Jeff Inc
besökare sedan 24 februari

mats@mbox305.swipnet.se
http://home3.swipnet.se/~w-35837/
http://www.torget.se/users/t/TWEED/

Copyright © 1997 Mats Gustavsson