Logo från tidskriften TELEFON. 1902
Jag heter Ove Svensson och bor i Mölndal, en stad stax söder om Göteborg. Mölndal har varit en jordbruks- och hantverksstad, men domineras numera av industrier som t ex Astras forskningsbolag Hässle, Ericsson och Stora Papyrus. I Mölndal finns också ett bibliotek som har sidor som är värda ett besök.
Jag arbetar på ett företag i Göteborg som heter DOSK AB där vi sysslar med konsulting för kollektivtrafikföretag. Vår mest kända produkt är ett system för att hitta resvägar i kollektivtrafiknät. Du kan själv testa systemet i en Web-version om Du klickar här

Min familj består förutom av mig också av Ros-Marie och våra tre pojkar, Jonas, Martin och Daniel. Ett intresse som pojkarna har gemensamt är fotboll

Min hobby är att samla telehistoria, dvs telefonapparater, växlar, telehistorisk litteratur mm. Du kan här titta på bilder på några av apparaterna i min samling eller se några länkar med teleanknytning.

Jag är medlem i en förening för telehistoriskt intresserade som heter Sveriges Telehistoriska SamlarFörening, STSF. Föreningen har ett 90-tal medlemmar från hela Sverige och dessutom från Danmark, Spanien, Italien och USA . Här är några bilder från andra samlingar och Telemuseum. Du kan också titta i Ericssons första katalog från 1886

Du som har en äldre telefonapparat som du tänker göra dig av med, gå till denna sida!!
Om du har en LM Ericsson telefon av äldre modell finns det troligen ett nummer instämplat i apparaten. Titta i min lista så får du veta när den är tillverkad.
Telefonlurar eller handmikrotelefoner har använts i Sverige under mycket lång tid. Här finns litet information om och bilder av Ericssons handmikrotelefoner,
För dig som vill veta något om gamla telefonkataloger finns nu litet information och några bilder. Tag också en titt i telefonkatalogen för min hemstad Mölndal från år 1891.

Telias föregångare Telegrafverket annonserade också sina tjänster. Titta på annonserna från 30- och 40-talet.

Om Du också är intresserad av telehistoria eller bara har synpunkter vore det trevligt om Du skickade ett brev till mig på adressen ove.svensson@dosk.se.
Senaste uppdatering: 1999-07-07  23:50

LME AC505